Direktør Camilla Dupont 40994733
Store Hestedags-ansvarlig Helle Lyngfeldt 46740620 · 40994738
Salgskoordinator Niels Mathiasen 46740626 · 40994726
Koordinator hunde Anne Orholt 40994738
Salgskoordinator - fødevarer Tina Testrup 40301280
PR og Marketingansvarlig Rie Ebbe Andersen 40994728
Bogholderi og administration Kirsten Egede 46740615 · 40994739

Kommende datoer for Store Hestedag

7.-8. september 2024

6.-7. september 2025