Der er følgende udstillingstyper på Store Hestedag:

Indendørs stande i Ryttermarkedet ............ kr. 255,- pr. m²
Udendørs stande .......................................... kr. 160,- pr. m²
Udendørs stande over 100 m² ..................... pris efter aftale.

Der faktureres min. for 10 m² pr. stand. 
Alle stande tillægges et gebyr på kr. 850. Gebyret dækker 1 stk. 230V 10 Amp
strøm/renovation/markedsføringsbidrag m.v.

Lejen for stande, hvorfra der sælges madvarer, samt andre nydelsesmidler, forhandles individuelt
afhængig af placering.

Den aftalte lejesum er kun vederlag for benyttelsesretten til det lejede areal.

Store Hestedag forbeholder sig ret til at afvise udstillere, hvis sortimenter ikke er relateret til hest
og rytter eller Store Hestedags øvrige temaer.

Alle priser + 25% moms.